Riksstämman 2019: Syrebrist vid födseln – en uppföljningsstudie

mar 11, 2019

Emma Englund redovisade sitt vetenskapliga specialistarbete ”Neuropsychological Outcome in Adult after Neonatal Asphyxia and mild-moderate Hypoxic Ischemic Encephalopathy – A longterm follow up on Neonatal Cerebral Glucose Metabolism”

Syrebrist vid födseln leder ibland till hjärnskador, encefalopati. Dessa får ofta allvarliga konsekvenser för individens liv. Skadorna klassas från mild till måttlig och svår. Klassningen görs i samband med att skadan uppstår. Konsekvenserna av skadan anges till frisk, cerebral pares eller död. Det är bland de som klassats som mild till måttlig som de barn finns som bedömts vara friska vid två års ålder och därmed återhämtat sig helt efter konsekvenserna av syrebristen.

Studien följer upp den studie som gjordes i den tidiga barndomen då utfallet av den påverkan som syrebrist vid födseln undersöktes. Barnen som bedömdes vara friska vid två års ålder har testats med neuropsykologiska test och resultaten har jämförts med den funktionella hjärnavbildning, FDG-PET, som gjordes i den tidigare studien. Försökspersonerna var svåra att nå men nästan hälften av personerna deltog i uppföljningen. Uppföljningen gjordes med Wechslers IQ test (WAIS) Rey auditory Verbal learning test (RAVLT) Rey Complex figure test (RCFT), Verbalt flöde ur D-KEFS samt Connors continuous Performance test (CPT). Resultaten utvärderades i förhållande till respektive tests normdata. IQ-måttet för gruppen var nära genomsnittet och testresultaten för den undersökta gruppen höll sig där. Indexet för arbetsminne i WAIS var signifikant sänkt. Med tanke på få försökspersoner, bortfall och många tillgängliga mått får detta nog tolkas försiktigt. När det gäller variationer inom gruppen kunde totalresultatet på WAIS förutses av blodflödet så som det mättes vid den ursprungliga undersökningen. Undersökningen hittade effekter på total IK i vuxen ålder som förutsågs av funktionell hjärnavbildning i nära anslutning till skadan trots att barnet bedömts som oskadat i klinik lämnar ett kvarstående intryck. Detta belyser underliggande känsliga processer som påverkar funktionen under resten av livet på ett sätt som den tidiga kliniken inte alltid kan fånga eller förutsäga.

Läs mer!

Här hittar du åhörarkopior från Emmas föreläsning:
08 – Emma Englund SNPF riksstämma 2019

 

Tomas Alsiö
Leg. psykolog
Lokalredaktör SNPF Västra

 

Etiketter: