Riksstämman 2019: Kan mental trötthet hos personer med förvärvad hjärnskada vara kopplat till skadelokalisation?

mar 6, 2019

Efter lunch på vår fullmatade Riksstämma var det dags för några nyblivna specialister att ge oss en inblick i deras vetenskapliga arbeten – spännande! Först ut var Anna Holmqvist som skrivit på temat trötthet efter förvärvad hjärnskada och skadelokalisation. Hon har undersökt huruvida det finns ett samband mellan upplevd trötthet hos patienter med förvärvad hjärnskada och var deras skador är lokaliserade. Hon analyserade data från ett sextiotal patienter som genomgick teambedömning i öppenvård med anledning av traumatisk hjärnskada, subarachnoidalblödning, stroke eller hjärntumör. De hade i samband med bedömningen skattat sin trötthet med hjälp av Mental Fatigue Scale.

Holmqvist fann i sin studie att det fanns en signifikant skillnad i trötthet beroende på skadelokalisation: patienter med posteriora och diffusa skador skattade mer trötthet än patienter med frontala/subkortikala skador. Detta, menar Holmqvist, var faktiskt tvärtemot hennes hypotes – att subkortikala eller frontala skador innebär ökad risk för mental trötthet. Hon kunde också se att de patienter som hade fått sin skada på grund av stroke skattade lägre trötthet än de övriga grupperna.

I studien tittade Holmqvist även på depression som en förklarande faktor. Hon kunde konstatera att samtliga patienter som utöver sin hjärnskada också var deprimerade upplevde sig som trötta, men det motsatta sambandet förelåg inte: alla patienter som skattade mental trötthet var inte deprimerade. Hon menar att vi alltså bör betrakta mental trötthet efter hjärnskada och depression som två separata fenomen – däremot kan depression hon personer med förvärvad hjärnskada kanske vara en riskfaktor för hög upplevd trötthet. Depression räcker alltså inte som förklaring till den mentala tröttheten hos personer med förvärvad hjärnskada, konstaterar Anna Holmqvist avslutningsvis.

Nyfiken på sambandet mellan trötthet och skadelokalisation?

Här finns Anna Holmqvists vetenskapliga arbete:
Trötthet efter förvärvad hjärnskada och skadelokalisation

Här hittar du åhörarkopior från Annas föreläsning:
07 – Anna Holmqvist SNPF riksstämma 2019

 

Anna Claesson
Leg. psykolog
Lokalredaktör SNPF Södra

Etiketter: