Sök Stäng

Riksstämman 2019: Åhörarkopior från föreläsningarna!

Nu är det möjligt att ladda hem åhörarkopior från flera av föreläsningarna på riksstämman 2019!

Tack till alla föreläsare!

 

”Inledning till hjärntrötthet”
PhD Stefan Winblad
01 – Stefan Winbladh Fatigue SNPF riksstämma 2019

”Kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) differentialdiagnostiska aspekter”
PhD/MD Per Julin
03 – Per Julin ME SNPF riksstämma 2019

”Aspekter på hur vi mäter trötthet vid lätta hjärnskador”
PhD Marika Möller
04 – Marika Möller SNPF riksstämma 2019

”Kan behandling lindra mental trötthet?”
Docent Birgitta Johansson
05 – Birgitta Johansson SNPF riksstämma 2019

”Trötthet efter förvärvad hjärnskada”
Specialistpsykolog Anna Holmqvist
07 – Anna Holmqvist SNPF riksstämma 2019

”Neuropsychological Outcome in Adults after Neonatal Asphyxia and mild-moderate Hypoxic Ischemic Encephalopathy – A long term follow up on Neonatal Cerebral Glucose metabolism”
Specialistpsykolog Emma Englund
08 – Emma Englund SNPF riksstämma 2019

”Affektigenkänning och mentalisering hos barn med misstänkt neuropsykiatrisk problematik – testresultat och diagnostik i fördjupade barnpsykiatriska utredningar”
Specialistpsykolog Emma Edvinsson
09 – Emma Edvinsson affektigenkänning och mentalisering SNPF riksstämma 2019

”Mapcog Spectra”
Professor Siegbert Warkentin
11 – Werkantin MCS SNPF riksstämma 2019

”Minnemera”
PhD Alejandra Machado
12 – Minnemera SNPF riksstämma 2019