Riksstämman 2019: Affektigenkänning och diagnostik

mar 7, 2019

Årets riksstämma hölls i år på anrika Operakällaren 6/2 2019 i Stockholm.

Emma Edvinsson, leg psykolog och specialist i neuropsykologi var en av de psykologer som presenterade sina specialistarbeten. Emma arbetar på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Jönköpings län.

Tillsammans med en grupp andra författare skriver hon en handbok om barn- och ungdomspsykiatriskt utredningsarbete som ges ut på Studentlitteratur senare i år. Här kan du läsa hennes arbete ”Affektigenkänning och mentalisering hos barn med misstänkt neuropsykiatrisk problematik – testresultat och diagnostik i fördjupade barnpsykiatriska utredningar”.

Läs mer!

FoU-rapport 2018:3:
Affektigenkänning och mentalisering hos barn med misstänkt neuropsykiatrisk problematik

Här hittar du åhörarkopior från Emmas föreläsning:
09 – Emma Edvinsson affektigenkänning och mentalisering SNPF riksstämma 2019

Etiketter: