Rekommendationer gällande siffermässiga resultat i ord

apr 6, 2020

SNPF har uppdaterat dokumentet  ”Riktlinjer för klinisk neuropsykologisk utredning och behandling” med rekommendationer gällande verbal beskrivning av siffermässiga resultat.

Då det inte finns någon konsensus gällande hur de siffermässiga resultaten i neuropsykologiska tester ska beskrivas verbalt rekommenderar SNPF att det tydligt anges i det neuropsykologiska utlåtandet hur den kvalitativa omskrivningen från skalpoäng har gjorts.

SNPF rekommenderar också att neuropsykologer använda sig av de verbala beskrivningar som Wechslerskalorna använder. Vi avråder från att psykologen själv kommer på verbala uttryck för de siffermässiga resultaten. Syftet är att öka samstämmigheten i de neuropsykologiska utlåtandena och läsaren ska få en förklaring till de begrepp som används när hen läser utlåtandet.

Du hittar den nya bilagan här!