Rehabveckan 2019

jun 3, 2019

Rehabveckan, organiserad av Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin, hölls 22-24 maj 2019 på Folkets hus i Umeå. Temat för det vetenskapliga programmet var kognition, och det var stor bredd i presentatörernas bakgrund. Kliniskt verksamma läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och psykologer, såväl som både internationella och svenska forskare höll presentationer som innefattade den nyaste forskningen kring traumatiska hjärnskador, ryggmärgsskador, whiplash, stroke, neurologiska sjukdomar, utmattningssyndrom, smärta och mycket mer. Bland programpunkterna märktes en session fokuserad på fatigue och kognition där fyra psykologer presenterade både pågående och avslutade forskningsprojekt inom fältet. Filmer från samtliga presentationer från Rehabveckan 2019 finns på denna länk: www.vimeo.com/channels/rehabveckan2019. Nedladdningsbara presentationer finns på denna länk: http://sfrm.se/rehabveckan/2019-umea/.

Under veckan hölls även nätverksträffar för olika yrkesgrupper inom rehabilitering. En nystartad grupp sedan förra årets Rehabvecka i Jönköping, var Neuroinriktade psykologer. Vid årets nätverksträff, således den andra i ordning, närvarade 17 psykologer som alla arbetar inom rehabilitering med patienter med förvärvade skador i centrala nervsystemet. Diskussionen fokuserade på kognition, framför allt kognitiv rehabilitering, och en genomgång visade att denna ser mycket olika ut på olika håll i landet. Ett av huvudsyftena med detta nätverk är just att kunna finna inspiration i varandras verksamheter och se vad man kan implementera på sin egen klinik, både vad gäller utredning, rehabilitering och behandling av patienter med förvärvade skador i det centrala nervsystemet. Om du önskar vara med i detta nätverk finns en maillista som man kan få skriva upp sig på. Denna administreras av Lovisa Hellgren, neuropsykolog på Rehabmedicin i Jönköping (lovisa.hellgren@rjl.se). Hör av dig till henne om du önskar vara med på denna lista.

Hoppas vi ses på Rehabveckan i Linköping nästa år!

 Nils Berginström, leg psykolog, medicine doktor

Etiketter: