Recension: Neurovetenskapligt perspektiv viktigt inom psykiatrin

nov 13, 2018

Neurovetenskaplig psykiatri

Författare: Christoffer Rahm

520 sidor

Förlag: Natur och kultur

ISBN 9789127143104

Neurovetenskaplig psykiatri är en bok ämnad till att fungera som en kunskapsöversikt och introduktion till ämnet. Christoffer Rahm är specialistläkare i psykiatri och han skriver själv att den huvudsakliga målgruppen är läkarstudenter och läkare under specialistutbildning. Boken har en tydlig uppdelning och är enligt Rahm en följd av den nya sortens psykiatriundervisning som premierats på allt fler amerikanska universitet de senaste åren. Det som särskiljer den är att ett större fokus ges just neurovetenskapen. Rahm menar att förståelse för det sjuka föregås av en förståelse för det friska och bokens upplägg är därför väldigt likt den modell som används på läkarprogrammen. Tack vare det pedagogiska upplägget kan boken därför även tänkas vara läsvärd för människor med betydligt mindre förkunskaper än exempelvis kliniskt aktiva professionella inom psykiatrin. Jag kan både som psykolog och läkarstudent ha haft glädje av innehållet under både tidiga och senare delar av programmen.

Boken inleds med åtta kapitel om hjärnans anatomi och relevanta fysiologiska processer som ligger till grund för det friska fungerandet. Detta följs av fyra kapitel som behandlar mer komplexa funktioner i hjärnan. De tre nästkommande delarna berör olika förklaringsmodeller till den psykiatriska sjukdomsläran, klinisk psykiatri med relevanta texter om diagnostik, farmaka m.m. samt ett sista kapitel som berör de vanligaste psykiatriska diagnoserna.

Jag gillade särskilt uppdelningen och beskrivningarna av de psykiatriska diagnoserna där varje diagnos beskrivs med korta avsnitt om symtom, förlopp, förekomst, diagnostik, teorier om uppkomst och behandling.

Boken lyckas presentera ett brett fält av modern neurovetenskaplig forskning och dess relation till applicerad psykiatri i ett komprimerat och förståeligt format. Rekommenderas till både studenter och mer erfarna kliniker.

 

Daniel Nebeski, Leg. psykolog

 

Etiketter: