Recension: Handbok för ökad livskvalitet

sep 27, 2018

Autismhandboken

324 sidor

Författare: Katarina A. Sörngård

Förlag: Natur & Kultur; 2018.

ISBN 978-91-27-81944-3

Autismhandboken är verkligen en handbok som titeln beskriver och den blir säkert tummad och väl sliten av de flesta personer med autism som köper den. Den är lättläst med många konkreta exempel. Boken riktar sig speciellt till personer med högfungerande autism och personer med autistiska drag men ger också råd till anhöriga. Jag rekommenderar även “neurotypiska” personer att läsa den! Neurotypiskt är det som Katarina benämner alla “människor med en mer genomsnittlig och typisk utveckling.” Det är viktigt för alla att få en förståelse kring hur det är att leva med autism och hur konkret det behöver vara för att lära sig strategier, sådana som vi andra kanske lär in utan att tänka på det.

Boken består av 3 delar: Lär känna din autism, strategier för ökad livskvalitet, till dig som är partner eller förälder till en ung vuxen med autism. Det ingår även bilagor om vad samhället kan erbjuda.

I inledningen får vi lära känna fyra exempelpersoner som har autism men är olika. Dessa personer återkommer i kapitlen vid presentationer av kognitiva strategier vilket ger en konkret bild för att förstå strategierna. I början ges också en historisk tillbakablick samt en beskrivning av vad autism är, orsaker och kärnsymtom. Det ges också exempel och en tydlig beskrivning av “neurotypiska” personer samt styrkor vid autism.

Boken är “hands-on” med att lära ut strategier. I kapitlen finns många exempel men också egna övningar att göra. Det finns många böcker som beskriver NPF svårigheter och strategier för bemötande men det finns inte så många som ger konkreta tips och råd till personer med svårigheterna. Katarina A. Sörngård är leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut och specialist i neuropsykologi. Hon har en långvarig erfarenhet av att utreda och behandla ungdomar och vuxna med autism. Ur denna erfarenhet och kunskapskälla sätter hon fokus på de problem som uppkommer för personer med autism och ger tydliga strategier och instruktioner till hur vardagen kan underlättas vilket därmed ger ökad kontroll och sänker stressnivån samt ökar välbefinnandet.

 

Kent Ahlqvist

Leg. Psykolog, specialist neuropsykologi/klinisk psykologi

 

Etiketter: