Recension: Det åldrande minnet

okt 1, 2018

Det åldrande minnet

250 sidor

Författare: Lars Nyberg, Lars-Göran Nilsson & Peter Letmark

Förlag: Natur & Kultur, 2016

ISBN 978-91-27-14311-1

 

I Det åldrande minnet med undertiteln Nycklar till att bevara hjärnans resurser ges intressanta insikter om hjärnan och åldrandet. Boken som gavs ut 2016 redovisar fynd från det då nästan 30-åriga Betulaprojektet. Fokus i projektet har varit att studera hur det episodiska minnet förändras genom livet. I projektet undersöktes åldrande, minne och demens i en longitudinell studie på en stor del av befolkningen i Umeå. Sedan 1988 då de första testerna gjordes har inom ramen för projektet cirka 5000 personer testats.

I takt med att allt fler lever längre dyker också frågan upp om, och i så fall hur, vi kan bevara minnet med stigande ålder. Betulaprojektet har hittat samband mellan olika faktorer och en välfungerande hjärna på äldre dar. En del faktorer har vi med oss från barndomen men det finns faktiskt en hel del vi kan göra för att öka förutsättningarna för ett gott minne även när vi åldras.

Inom projektet studerades bland annat hur genetiska faktorer påverkar den kognitiva förmågan i takt med åldrandet. Projektet har lett till ett flertal upptäckter som att kön och utbildning tycks spela roll för vår minnesförmåga. Forskarna har även funnit ett samband mellan betyg från grundskola och utvecklandet av demens En annan intressant upptäckt är att det episodiska minnet hos kvinnor inte påverkas av åldrandet i lika hög grad som hos män. Andra faktorer som inte är självklara men som tycks påverka vår minnesförmåga är luftföroreningar och socialt nätverk.

Boken är mycket intressant och kan läsas med behållning oavsett om man är insatt i neurovetenskap eller inte. Det är spännande att läsa om hur det komplexa minnessystemet påverkas av en rad mer eller mindre självklara faktorer. Hoppfullt att läsa att vi faktiskt kan påverka minnesförmågan mer än vad vi kanske tror.

 

Lisa Eriksson, psykologkandidat

Etiketter: recension