Proposition om stadgeändring!

okt 29, 2017

Med anledning av att styrelsen lagt ner tidningen och avser att ersätta den med att den nya hemsidan ska uppdateras snabbt och ofta har styrelsen behov av ytterligare en ledamot. Därför önskar vi att årsmötet bifaller följande stadgeändring av kapitel 5.2, styrelsens sammansättning, se proposition om stadgeändring nedan.

Proposition om stadgeändring

Etiketter: