Öppen föreläsning och disputation i Göteborg

nov 22, 2019

Torsdagen 28/11 kommer Dr Tom Manly att hålla en öppen föreläsning med titeln The Pros and Cons of Consciousness: Rehabilitation of executive and attentional impairments following brain injury.  Alla är varmt välkomna: Psykologiska Institutionen, kl. 15.00 i sal F4 Dr Tom Manly är neuropsykolog och leder forskningsgruppen “the Executive Processing Group” vid MRC Cognition and Brain Sciences Unit, University of Cambridge. Forskningen fokuserar på störningar i uppmärksamhet och exekutiva funktioner och handlar om att öka kunskapen om bakomliggande orsaker, utveckla kliniska test för att undersöka dessa problem och också utveckla neuropsykologiska rehabiliteringsmetoder utformade för att minska dessa svårigheter. Läs mer om de olika forskningsprojekten på följande hemsida: http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/our-research/manly/

På fredagen den 29/11kommer Tom Manly att vara opponent på Joel Gerafis disputation. Han disputerar med avhandlingen Visuospatial inattention and processing speed: Predictors of long-term outcome and patterns of change after ischemic stroke som handlar om prediktion av funktionellt utfall 7 år efter ett strokeinsjuknande med hjälp av kliniska screeningtest. Psykologiska Institutionen, F1, 10:00  Alla är välkomna såväl på Joels avhandling som på Toms föreläsning!

 

Etiketter: