Nordiska mötet 2018: Come up here and hold my brain!

okt 10, 2018

Dr Erin D. Bigler, professor emeritus vid Brigham Young University, inleder sin föreläsning på tema Utilization of Advanced Neuroimaging in 21st Century Neuropsychology med att ta med oss på en historisk resa. Han tar avstamp i första utgåvan av Lezaks Neuropsychological assessment från 1976: i denna neuropsykologiska klassiker fanns inte en enda hjärnavbildning, och det skulle dröja till tredje upplagan innan sådana fanns med. Detta ger oss perspektiv på hur fort forskningen har gått framåt inom detta spännande och dynamiska område.

Hur stor blir inte kontrasten när dr Bigler tar fram sin egen hjärna, konstruerad med hjälp av programmet Neuroquant och en 3D-skrivare, och håller den i handen? Flera imponerade neuropsykologer kunde lämna föreläsningen efter att ha gjort det oväntade: bokstavligen rört vid key note-speakerns hjärna!

”It excites me every time!” utbrister professor Bigler när han förklarar att vi gått från att använda hjärnavbildning för lokalisation och storlek av områden eller skador, till att numera faktiskt observera nätverk och processer med hjälp av tekniken, t ex den dorsala respektive temporala strömmen. Han illustrerar detta med närmast magiska avbildningar av sin egen lab directors (enligt Bigler) mycket stiliga hjärna.

Dr Bigler undrar om Wechslerskalorna för oss psykologer är vad reflexhammaren eller stetoskopet är för läkarna? Det vill säga trogna instrument som funnits med länge -där vi inte heller vet vad vi skulle använda istället. Kanske är hjärnavbildningsteknikerna på väg att revolutionera hur vi mäter och beskriver kognitiv funktion. Kan de på riktigt bli en integrerad del av sådana bedömningar?

Dr Bigler konstaterar vidare att även hastigheten med vilken vi kan göra hjärnavbildningar har ökat förbluffande mycket under de senaste tjugo åren. Det handlar framförallt om att allt som tidigare gjordes för hand, nu kan göras med hjälp av tekniken. Det som tog fyra år bara på 1990-talet, kan nu göras på bara några timmar, och nu kan man till och med hålla patientens (eller forskarens!) hjärna i sin hand med hjälp av datorprogram och 3D-skrivare. En funktion i de nya programmen är också att vi kan jämföra en avbildning med andra hjärnor i samma ålder, för att få syn på t ex reducerad massa eller lesioner. Området är fullt av utvecklingsmöjligheter när vi nu kan studera neurala nätverk på ett användarvänligt sätt. Dr Bigler avslutar och sammanfattar med den entusiasm som genomsyrat föreläsningen: ”it’s a wonderful field!”.

Om du vill veta mer (och själv se dr Biglers hjärna): Dr Erin Biglers TED-talk om hjärnan och passion, under vilket han dissekerar sin egen 3D-genererade hjärna: https://youtu.be/uh8cCA2kxkg

 

Anna Claesson, Leg psykolog

Lokalredaktör SNPF Södra

Etiketter: