Medlemsbrev #1 2019

feb 15, 2019

Växjö den 14 februari 2019

Hej!

Så var det dags för årets första nyhetsbrev från SNPF! Mitt i vintern har vi nu haft vår Riksstämma och vårt årsmöte. Lite ovant att ha detta i februari men vänta tills nästa år, då blir det i januari, den 22-24, i Helsingborg.

Riksstämman 2019

Riksstämman var ju en dag, som brukligt efter att föreningen arrangerat ett nordiskt möte. En naggande god dag i de fantastiska lokalerna som Operakällaren i Stockholm bjöd på. Vi fick lära oss mycket om den trötta hjärnan med fokus på utmattning och hjärntrötthet. På eftermiddagen fick vi höra om tre intressanta specialistarbeten och ta del av nya digitala screeningmetoder. Tack för ett trevligt och välorganiserat möte, Östra! Det kommer intressanta referat av allt som hände på snpf.se!

Hedersmedlem

Vi utsåg en ny hedersmedlem i SNPF under Riksstämman. Ni som var där vet redan vem det är, en som tillhör SNPFs ”founding fathers”, suttit i styrelsen många år, varit ordförande i åtta, drivit föreningens frågor i Psykologförbundets förbundsstyrelse och i specialistrådet som han var ordförande ifrån start tills förra kongressen men som fortfarande är kvar där, examinator för specialistarbetena, kliniker, forskare och utbildare: Håkan Nyman! Grattis, Håkan! Ingen kunde vara mer förtjänt av att bli hedersmedlem än du.

Årsmötet 2019

Årsmötet var tyvärr inte så välbesökt, men ett tjugotal tappra medlemmar närvarade.

Riksstyrelsen består efter årsmötet av Bengt Persson, ordförande, Ola Ståhlberg, vice ordförande, Katarina A. Sörngård, sekreterare, Gunilla Carlsson Kendall, kassör, Kristina Hedman och Aron Sjöberg, ansvariga för hemsida och Facebookgrupper samt Anna Awad, centralredaktör. Bengt och Katarina ansvarar för kontakten med Psykologförbundet och de övriga nationella föreningarna medan Bengt och Kristina ansvarar för de internationella kontakterna.

Givetvis sitter ordföranden i regionerna också med i riksstyrelsen. Alla har i skrivande stund inte haft sina årsmöten men för närvarande är det Lina Maria Olsson, Norra, Christian Oldenburg, Östra, Tomas Larson, Västra och Erik Blennow Nordström, Södra.

Observatörer vid testning

En arbetsgrupp bestående av Nils Malmström (sammankallande), Kristina Hedman, Christian Oldenburg och Thomas Alsiö har arbetat fram en policy om observatörer vid testning som styrelsen antagit. Den kommer inom kort att publiceras på hemsidan, snpf.se.

Beskrivning av testresultat i ord

En arbetsgrupp bestående av Kristina Hedman och Aron Sjöberg håller på att arbeta fram en policy kring hur testresultat verbalt bör presenteras som kommer att publiceras på hemsidan när den är antagen av styrelsen.

Hemsidan

Det kommer att hända mycket på hemsidan under våren. Utöver referaten från Riksstämman kommer en hel del nytt att publiceras. Det lönar sig att kolla in hemsidan ofta!

Det kommer också att hända en hel del med strukturen på hemsidan. Den ska bli mer lättnavigerad och den del som är avsedd för medlemmar kommer att byggas upp. När detta är klart kommer vi att lägga upp protokollen från styrelsemötena där och mycket annat som vi förbehåller medlemmar, t ex handouts från föredrag.

Kristina Hedman, Aron Sjöberg och Anna Awad har fullt upp!

Hälsningar

Bengt Persson, ordförande SNPF

Etiketter: