Medlemsbrev 1/2018

jul 12, 2018

Hej!

Nedläggningen av medlemstidningen Svensk Neuropsykologi innebar stora förändringar i medlemskommunikationen inom SNPF.

Nyheterna kommer nu på vår hemsida, www.snpf.se.

Vi försöker oss också på en ny tradition, medlemsbrev. Här kommer det första!

Den gångna terminen har inneburit mycket aktivitet i föreningen.

Nya ansikten inom föreningen
Regionerna har haft arrangemang av olika slag som samlat medlemmar. Regionerna har också haft årsmöten vilket inneburit nya ordföranden i flera: Maria Wallin har slutat som ordförande i Västra och vi tackar henne för stort engagemang och mycket arbete i föreningen, inte minst den lyckade Riksstämman som hon till största delen organiserade själv. Vi hälsar Tomas Larson välkommen som ny ordförande! Irina Landin har slutat som ordförande i Södra, en post hon haft länge. Det blev för mycket att vara ordförande och doktorand samtidigt som hon har sitt kliniska arbete. Vi tackar även henne för allt arbete och engagemang hon lagt ner för föreningen. Erik Blennow Nordström som tidigare varit lokalredaktör har ersatt henne som ordförande. I Östra fortsätter Christian Oldenburg som ordförande liksom Lina Maria Olsson i Norra (Nils Malmström ersätter under hennes graviditetsledighet).

Vi tackar också Stefan Winblad för ett engagerat och gott arbete i riksstyrelsen. Han är nu mycket aktiv medlem i den vetenskapliga kommittén för 13th Nordic Meeting in Neuropsychology som leds av vår veteran Aniko Bartfai. I kommittén ingår också andra veteraner i föreningen, Jarl Risberg och Ove Almkvist.

Stefan har ersatts i styrelsen av Ola Ståhlberg som arbetar inom rättspsykiatrin i Göteborg. Välkommen, Ola!

Satsning på hemsidan
Du har lagt märke till att tidskriften Svensk Neuropsykologi har upphört. Vi satsar nu i stället på hemsidan, www.snpf.se. Arbetet med hemsidan leds av Kristina Hedman, Aron Sjöberg och Anna Awad i riksstyrelsen. Kristina och Aron har lagt ner ett stort arbete på hemsidan sedan länge medan Anna är ny i styrelsen, välkommen Anna! Hon har ett särskilt ansvar för innehållet på hemsidan och är kontaktperson för lokalredaktörerna. Hemsidan är dock, liksom tidigare tidningen, beroende av att du som medlem ger lokalredaktörerna material och tips om material! Dessvärre saknar Norra och Östra regionerna lokalredaktör i nuläget. Är du intresserad av att bli lokalredaktör, vänd dig till Anna för mer information om vad uppdraget innebär på anna.awad@norrbotten.se!

Det nordiska mötet
Vi blickar nu framåt mot det nordiska mötet i Stockholm den 22 – 24 augusti med temat ”The Plastic Brain – Changes in Brain, Cognition and Behaviour – from basic neuroscience to clinical applications within pediatric and adult neuropsychology”. Mötet har tagit mycket jobb och energi och är definitivt årets neuropsykologiska
händelse! Har du inte bestämt dig för att delta, kika en gång till på det gedigna programmet och anmäl dig! Du hittar all information på www.nordicmeeting2018.com!

Riksstudiedagen 2019
Som du kanske minns beslutade vi på förrförra årsmötet att flytta årsmöte och Riksstämma till tiden före vecka 7 på vårterminen. I år ersätter nordiska mötet Riksstämman som i stället blir en Riksstudiedag i Stockholm den 7 februari 2019.

Gratis bok mot recension
Slutligen: Passa på att fyll på bokhyllan med det senaste inom Neuropsykologi! Förlagen Natur och kultur och Studentlitteratur tillhandahåller gratis exemplar mot en recension på hemsidan. Ersättningen är att man får behålla boken! Beställningar går via Anna Awad, adress se ovan.

Hoppas du och alla dina nära och kära får en fin sommar!

 

 

 

 

 

 

 

Bengt Persson
Ordförande SNPF

Etiketter: medlemsbrev