Kallelse SNPF:s årsmöte 2024!

dec 5, 2023

Härmed kallas alla föreningens medlemmar till årsmöte i Sveriges Neuropsykologers förening (SNPF).

Datum: Torsdag 2024-02-08 kl. 16:30

Årsmötet kommer att äga rum i samband med Riksstämman i Lund

Motioner ska vara föreningen tillhanda senast 2023-21-31. Dagordning och möteshandlingar skickas ut två veckor före årsmötet.

Alla medlemmar hälsas välkomna!

 

Kristina Hedman
Ordförande i Sveriges Neuropsykologers Förening

Etiketter: snpf årsmöte