Kallelse årsmöte 2023

nov 29, 2022

Härmed kallas alla föreningens medlemmar till årsmöte i Sveriges Neuropsykologers förening (SNPF).

 

Datum: Torsdag 2023-02-02 kl. 17:00

Årsmötet kommer att äga rum i samband med Riksstämman i Uppsala, plats Uppsala Konsert & Kongress.

Motioner ska vara föreningen tillhanda senast 2022-21-31. Dagordning och möteshandlingar skickas ut två veckor före årsmötet.

Alla medlemmar hälsas välkomna!

 

Kristina Hedman, ordförande i Sveriges Neuropsykologers Förening.

Etiketter: