Inspelning från presentationen av SNPF:s riktlinjer gällande digital neuropsykologisk testning!

dec 6, 2023

Nu kan du som är intresserad ta del av en inspelning från presentationen av SNPF:s nya riktlinjer gällande digital neuropsykologisk testning 2023-12-04. Presentationen hölls av Nils Malmström, Gabriela Markovic, Aron Sjöberg samt Fredrik Öhman som har ingått i den arbetsgrupp som tagit fram riktlinjerna.

Riktlinjerna redogöra för olika former av digitala lösningar samt dess möjligheter och utmaningar i olika sammanhang. SNPF vill bidra med frågor och överväganden som du som neuropsykolog behöver, eller kommer att behöva, ta ställning till gällande digital neuropsykologisk testning.

Du hittar riktlinjerna här: https://snpf.se/wp-content/uploads/2017/08/SNPF-riktlinjer-Digital-neuropsykologisk-testning.pdf