Recension: Gammal bekant – Andra upplagan

jan 14, 2019

Titel: Flickor med ADHD

Författare: Kathleen G. Nadeau, Ellen B. Littman & Patricia O. Ouinn

Översättare: Cecilia Falk

Granskare och förord till den svenska utgåvan: Svenny Kopp

Sidantal: 324

Förlag: Studentlitteratur 2018

ISBN: 978-91-44-11886-4

Första upplagan av den svenska översättningen ”Flickor med ADHD” kom 2002. Vi köpte boken till dåvarande Neuropsykiatriska diagnosteamet, Psykiatriska kliniken sydväst, där kunskapsförmedling ingick i uppdraget. I början av 2000-talet var kunskaperna om flickors symtom och svårigheter vid ADHD ytterst begränsade.

Det är uppskattat att de tre författarna, två kliniska psykologer och en barnläkare, har kommit ut med en reviderad upplaga.

Liksom första upplagan präglas den andra av en balanserad ton, ett empatiskt förhållningssätt och mångåriga kliniska erfarenheter. Ett imponerande arbete har lagts ner på att redogöra för nyare forskning på området och referenslistan är omfattande.

Åtgärdsförslagen har sin plattform i amerikansk vardag och kan inte alltid direkt överföras till svenska förhållanden.

Den reviderade upplagan av ”Flickor med ADHD” rekommenderas dels till familjer med döttrar med ADHD, dels till yrkesverksamma inom förskola, skola, primärvård, psykiatri, habilitering, socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling m.fl.

Sylvia Mellfeldt Milchert

Leg. psykolog, specialist i neuropsykolgi & handikappsykologi

Etiketter: