Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 2022

nov 23, 2021

Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) arrangerar en nationell vetenskaplig konferens om det aktuella kunskapsläget inom autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) sedan 2010.

Konferensen riktar sig till alla som på olika sätt är verksamma inom eller har intresse av området, till exempel läkare, psykologer, arbetsterapeuter, socionomer, logopeder och forskare, liksom skolpersonal och andra som arbetar i kommunal verksamhet, personer med egen diagnos, anhöriga samt andra intresserade.

Datum: 6-8 april 2022

Plats: Karolinska Institutet, Aula Medica, Nobels väg 6, campus Solna

Läs mer på KIND:s hemsida: https://ki.se/kind/fokus-pa-autism-och-andra-neuropsykiatriska-funktionsnedsattningar-2022

Observera att detta är ett externt evenemang som inte arrangeras av SNPF. Vid frågor kring evenemanget, kontakta arrangören direkt!

 

Etiketter: KIND