Finskt neuropsykologiskt 40-årsjublieum

apr 18, 2019

Finska Neuropsykologiska föreningen (FNPY) grundades 1979 och firar i år 40 år, vilket uppmärksammades med en jubileumskonferens i Helsingfors i början av april. FNPY var den första nordiska neuropsykologisk föreningen och har idag 637 medlemmar. Under dessa 40 år har FNPY haft 5 ordförande. Ordförande nr 5, Mervi Jehkonen, avgick i samband med föreningens årsmöte som ägde rum direkt efter konferensen och ny ordförande tillträdde. SNPF samt övriga nordiska systerföreningar hade inbjudits att delta med varsin delegat under konferensen. På plats med representanter från neuropsykologiska föreningar fanns Sverige och Danmark, Norge fanns med i form av föreläsare.

Konferensen inleddes med att Mervi Jekhonen hälsade välkomna, varefter tidigare ordförande Laura Hokkanen presenterade Finlands nära 40-åriga arbete med specialistordning och jämförde med övriga europeiska förhållanden. Programmet hade i övrigt både kliniskt och vetenskapligt fokus och täckte hela livsspannet, från barn till vuxen till åldrande. Ett exempel på detta var Kristine B. Walhowd från University of Oslo, Center for Lifespan changes in Brain and cognition, som första keynote-talare. Hon höll en föreläsning med titeln ”Aging starts in the womb – factors influencing brain and cognition through the lifespan”, om hjärnans plasticitet och flexibilitet genom livet, om hur olika typer av träning påverkar, om träningens timing samt om hur faktorer genom hela livet samverkar och bidrar till hur man åldras. Från samma forskningsgrupp talade även Anders M. Fejll om ”Episodic memory – a lifespan perspective”. Här kan du läsa mer om gruppens projekt: https://www.oslobrains.no .

FNPYs tidigare ordförande Mervi Jekhonen avgick i samband med konferensen.

Teppo Särkämö, University of Helsinki, talade om kognitiv rehabilitering med hjälp av musik, ett perspektiv som inte så ofta presenteras i sådana här sammanhang. Föreläsningen hade titeln ”Efficacy and neural mechanisms of music-based rehabilitation in stroke en traumatic brain injury” och fokus lades både på vilka neurala mekanismer som är inblandade vid musik (utövande och lyssnande) samt hur de använt sång för rehabilitering och minnesträning efter stroke, musikterapi efter traumatiska hjärnskador samt om körsång vid afasirehabilitering. Här kan du se en intervju med honom: https://www.youtube.com/watch?v=QMz8s_CibNg. Den första dagen avslutades med en festmiddag och god mat värdigt firande av 40-åringen samt en underhållande trolleriföreställning.

Under dag två talade FESNs ordförande, Edward De Haan, University of Amsterdam, om split-brainforskningens utveckling genom åren ”The split brain phenomenon revisited: Two or one conscious agent(s)?” med en variant av de klassiska teorierna från Gazzaniga och hans kollegor. Bland annat berättade han om nyliga och pågående undersökningar, med modern teknik, av ett par av de få split-brainpatienter som fortfarande finns kvar och som låter sig undersökas. Vi fick oss även en skopa underhållning av Lauri Nummenmaa på University of Turku, Turku PET centre, som talade om vad som händer i hjärnan med avseende på emotioner när vi ser på film, ”The Cinematic brain: Imaging the brain basis of real life emotional behavior”. De har alltså studerat något ganska allmängiltigt av typen ”man blir rädd när man ser skräckfilm” på ett strukturerat sätt undersökt vilka områden i hjärnan som reagerar i olika typer av emotionellt belastande filmscener. En slutsats han la fram, gällande varför så många uppskattar filmer, handlade om att filmtittande möjliggör att man får erfarenhet och träning av starka emotioner (exempelvis dödsfall) i trygga sammanhang, som en övning inför livet. Hör kan du läsa mer om gruppens emotionsforskning http://emotion.utu.fi

Utöver detta presenterades ett antal projekt och studier som pågår i Finland, vilket är intressant eftersom förhållandevis lite finsk forskning brukar presenteras i SNPF-sammanhang. Sammantaget har vi mycket att hämta från vårt grannland, och jag sänder å SNPFs vägar varma gratulationer till 40-åringen FNPY.

 

Kristina Hedman
Leg. psykolog, specialist i neuropsykologi
SNPF:s riksstyrelse

Helsingfors domkyrka. Fotograf: Kristina Hedman

Etiketter: