Sök Stäng
  • Plats:Hus H (Eden), lokal 131
    Paradisgatan 5H, Lund
  • Start:2017-11-08 15:15
  • Slut:2017-11-08 16:45

Traumatisk stress och dissociativa upplevelser

Välkommen till Södra regionens aktiviteter hösten 2017!

”Traumatisk stress och dissociativa upplevelser – vad behöver vi känna till i samband med utredning av kognitiv funktion hos traumatiserade individer?”

Föreläsare: Sabina Gusic, fil.dr., leg. psykolog, utvecklare Kunskapscentrum migration och hälsa, Malmö.

Lokal: Eden 131, Hus H i kvarteret Paradis på gamla lasarettsområdet i Lund.

Kostnadsfritt! Anmälan krävs ej!