Sök Stäng
  • Plats:Sahlgrens aula, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Blå stråket 5
    Sahlgrens aula
  • Start:2018-08-30 15:30
  • Slut:2018-08-12 17:00

The Alternative Model for Personality disorders. An outline and accumulating evidence for an alternative classification of personality disorders.

SNPF Västra arrangerar en föreläsning om patologisk personlighet med Joost Hutsebaut, Clinical psychologist, PhD från De Viersprong National Institute of Personality Disorders, Amsterdam, Nederländerna!

Joost Hutsebaut är personlighetssyndromforskare och disputerad psykolog som arbetar kliniskt med främst unga som riskerar utveckla ett emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS). Dr. Hutsebaut forskning har främst inriktat sig på utredning och diagnostik av personlighetssyndrom, med ett särskilt fokus på korta utredningsdrivna interventioner. Han har en omfångsrik publikationslista som rör i huvudsak utredning av personlighetsproblematik enligt ”The Alternative Model” i DSM-5; hans forskargrupp har tagit fram instrumentet: Semi-structured Interview for Personality functioning DSM-5 (STiP-5.1), men också tidig upptäckt och intervention vid EIPS; utformandet av ett tidig interventionsprogram baserat på MBT riktat mot ungdomar samt framtagandet av en behandlingsmetod för patienter med personlighetssyndrom som för närvarande implementeras nationellt i Nederländerna.

Han är knuten till de Viersprong i Amsterdam, ett nationellt kunskapscentrum för förbättrad utredning och behandling av personer med personlighetssyndrom.

Föreläsningen kommer att handla om ett nytt sätt att se på personlighetsproblematik och den alternativa modellen i DSM-5, som Dr. Hutsebaut vidareutvecklat i sin forskning.

Anmälan på länken https://forening.foreningshuset.se/sveriges_neuropsykologers_forening/evenemang/visa/12003-the-alternative-model-for-personality-disorders.

Vid eventuella problem med anmälan vänd dig till snpf@foreningshuset.se!

Anmäl dig senast 29 augusti.

Endast föranmälan. Föreläsningen är kostnadsfri. Kontaktperson för arrangemanget: marita.hallgren@vgregion.se .

Föreläsningen hålls på engelska.

Välkommen!

Tomas Larson

Ordförande i SNPF Västra