Sök Stäng
  • Plats:Hus H (Eden), lokal 131
    Paradisgatan 5H
  • Start:2018-04-18 15:15
  • Slut:2018-04-18 16:30

Psykisk hälsa; psykosocial bakgrund och neuropsykologiska faktorer hos unga män dömda för våldsbrott

Välkommen till Södra regionens aktiviteter våren 2018!

Föreläsare: Eva Billstedt, Professor i psykologi, leg. psykolog, föreståndare för Gillbergcentrum vid Sahlgrenska akademin, Göteborg.

Lokal: Ed 131, Eden Hus H i kvarteret Paradis på gamla lasarettsområdet i Lund.

Kostnadsfritt! Anmälan krävs ej!