Sök Stäng
  • Plats:Allhelgona kyrkogata 14, Lund
  • Start:2021-09-29 15:15
  • Slut:2021-09-29 16:30

Nya riktlinjer om frontotemporal kognitiv sjukdom

SNPF Södra regionen hälsar välkomna till ett seminarium på titeln ”Frontotemporal kognitiv sjukdom – riktlinjer för logopedens och neuropsykologens del av utredningen”!

Frontotemporal kognitiv sjukdom/frontotemporal demens (FTD) är en neurodegenerativ sjukdom och är en av de vanligaste formerna av kognitiv sjukdom med debut under 65 års ålder. FTD är en relativt outforskad sjukdom, och är därför kliniskt sett svår att diagnosticera. Det händer att sjukdomen feldiagnosticeras som depression, utmattningssyndrom eller annan psykisk ohälsa.

En neuropsykologisk utredning är av vikt både som en del i att ställa klinisk diagnos och för att ge rekommendationer till övrigt team, patient och närstående.

Nyligen tog nätverket för kliniska riktlinjer inom Swedish FTD initiative fram Kliniska riktlinjer för specialistmottagningar – Utredning vid misstänkt frontotemporal demenssjukdom (FTD). Här togs också fram ett avsnitt specifikt kring neuropsykologens och logopedens del av utredningen.

Föreläsare kring dessa riktlinjer är Susanna Vestberg och Lucie Forester. Susanna Vestberg är fil. dr och universitetslektor vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet samt leg. psykolog och specialist i neuropsykologi. Hon har mångårig erfarenhet av arbete med kognitiva sjukdomar, för närvarande är hon kliniskt verksam vid Specialistminnesmottagningen vid Ängelholms sjukhus. Lucie Forester som också författat avsnittet är leg. logoped med lång erfarenhet av neurorehabilitering och är verksam vid Neurologimottagning Lund, Skånes universitetssjukhus.

Vi avser att hålla seminariet i hybridform på plats från Lund med åhörare på plats, och med parallell streaming till åhörare som föredrar att delta digitalt via Zoom. Vänligen ange i meddelanderutan om du vill delta digitalt eller på plats i Lund. Endast en begränsad skara tillåts delta på plats, därefter stänger vi denna valmöjlighet vilket i så fall kommer att framgå i denna text. Först till kvarn. Om du inte anger något av alternativen i anmälan förutsätts att du deltar digitalt. Anmälan senast dagen före seminariet. Seminariet spelas inte in.

  1. Digitalt deltagande: Zoom-länk kommer per e-post dagen före seminariet.
  2. Deltagande på plats: Seminariet äger rum på Allhelgona Kyrkogata 14, Byggnad Eden vid Lunds universitet i Lund. Rum Ed129. Kom i tid för att undvika att störa de som deltar digitalt! Om smittoläget försämras genomförs seminariet enbart digitalt, du meddelas då om detta per e-post!

Seminariet är kostnadsfritt men kräver anmälan.

Anmäl dig här: https://forening.foreningshuset.se/sveriges_neuropsykologers_forening/evenemang/visa/15815-snpf-sodra—nya-riktlinjer-om-frontotemporal-kognitiv-sjukdom

Kontakt för evenemanget: sodra@snpf.se