Sök Stäng
  • Plats:Ed129, Eden Hus H
    Ed129, Eden Hus H, Paradisgatan 5H i kvarteret Paradis, Lund
  • Start:2019-02-13 15:15
  • Slut:2019-02-13 16:30

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi i ljuset av digital teknik!

SNPF Södra hälsar välkomna till en föreläsning om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi i ljuset av digital teknik!

Föreläsare: Idor Svensson, professor, leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi samt pedagogisk psykologi. Institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet, Växjö.

Lokal: Ed129, Eden Hus H, Paradisgatan 5H i kvarteret Paradis, Lund.

Kostnadsfritt, föranmälan krävs ej!

Evenemanget följs kl 17:00 av årsmöte där alla SNPF-medlemmar tillhörande Södra regionen har rösträtt och är välkomna. Se kallelse och dagordning för mer detaljer!