Sök Stäng
  • Plats:Online via Zoom
  • Start:2020-10-23 14:00
  • Slut:2020-10-23 16:00

Långtidsuppföljning av prematurfödda barn med låg födelsevikt

Sofia Ryytty StålnackeSNPF Östra hälsar välkomna till onlineföreläsning!

Kognitiva svårigheter är vanliga hos prematurfödda barn med mycket låg födelsevikt. Men hur ser den kognitiva utvecklingen ut för dessa barn? Går det att främja hälsa och kognitiva funktioner?

Sofia Ryytty Stålnacke, Leg Psykolog, Specialist i neuropsykologi, Länsenheten Föräldrar- och Barnhälsan, Region Norrbotten, Luleå kommer berätta om olika riskfaktorer och utvecklingsspår.

Föreläsningarna är kostnadsfria!

På grund av rådande situation med covid-19 ges höstens föreläsningar enbart online via Zoom.

Anmälningslänk till föreläsningen via Föreningshuset:

https://forening.foreningshuset.se/sveriges_neuropsykologers_forening/evenemang/visa/15132-langtidsuppfoljning-av-prematurfodda-barn-med-lag-fodelsevikt