Sök Stäng
  • Plats:Edens hörsal, Eden Hus H
    Paradisgatan 5H, Lund, Sverige
  • Start:2018-11-21 00:00
  • Slut:2018-11-21 00:00

Halvdagsseminarium om autism

Halvdagsseminarium om autism 21 november kl. 13.00-17:00 

Under eftermiddagen föreläser Katarina Sörngård om konkreta strategier vid autism hos vuxna eller unga vuxna med en högfungerande form av autism eller autistiska drag. Efter en fikapaus tar Nils Haglund och Susanna Edlund vid och föreläser under rubriken ”Aktuell forskning avseende behandlingsprogram för småbarn med autism. Vilka insatser får barn inom Region Skåne?”

Föreläsare:

Katarina A. Sörngård, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i neuropsykologi och psykologisk behandling. Sörngårds Psykologbyrå, Stockholm.
Nils Haglund, leg. psykolog, dr med. vet och utvecklingsledare autism bou. Utvecklingsenheten, Habilitering och hjälpmedel, Region Skåne.
Susanna Edlund, leg. psykolog och doktorand. Autismteamet Malmö, Habilitering och hjälpmedel, Region Skåne.

Lokal: Edens hörsal, Eden Hus H, Paradisgatan 5H i kvarteret Paradis, Lund.

Kostnad för medlemmar 300 kr, för icke-medlemmar 600 kr. Kostnadsfritt för studenter vid psykologprogrammet. Föranmälan krävs genom länken nedan. Begränsat antal platser. Fika ingår.

Evenemanget arrangeras av SNPF Södra regionen i samarbete med Institutionen för psykologi vid Lunds universitet.

Anmälningslänk samt mer information: https://forening.foreningshuset.se/sveriges_neuropsykologers_forening/evenemang/visa/12111- halvdagsseminarium-om-autism

Anmälningslänk för studenter vid psykologprogrammet kommer i separat mailutskick i höst!