Sök Stäng
  • Plats:Umeå, Landstingshuset Fullmäktigesalen, med videolänk till Sundsvall och Östersund.
    Landstingshuset Umeå, Köksvägen, Umeå, Sverige
  • Start:2018-05-21 13:00
  • Slut:2018-05-21 15:30

Fysisk aktivitet och hjärnan

Föreläsningseftermiddag på tema fysisk aktivitet och hjärnan. 21 maj 2018 kl. 13.00-15.30.

Umeå, med videolänk till Sundsvall och Östersund.

Lars Jonasson

PhD, Institutionen för Integrativ Medicinsk Biologi (IMB) och Umeå Centrum för Funktionell Hjärnavbildning (UFBI), Umeå universitet

”Innebörden av aerobisk träning för hjärnhälsan”

I detta föredrag kommer Lars Jonasson prata om effekterna av framförallt aerobisk träning för hjärnhälsan och de kognitiva funktionerna hos äldre människor. Föreläsningen kommer att baseras till stor del på hans avhandling från förra året. I det så kallade PHIBRA-projektet undersöktes förändringar i hjärnans dopaminsystem och grå substansstruktur efter en 6 månader lång träningsintervention. Dessutom mättes kognitiva funktioner med det hittills största neuropsykologiska testbatteriet för denna typ av studie. Allt detta gjordes för att bättre förstå de neurokognitiva effekterna av fysisk träning i en åldrande population.

 

Mattias Hedlund

PhD, universitetslektor, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering (Fysioterapi), Umeå universitet, och fysioterapeut, Neurorehab, Neuro- Huvud- Hals Centrum (NHHC), Norrlands Universitetssjukhus

”Fysisk träning efter skallskada – varför är det livsviktigt?”

Fysisk och mental vila tills problemen går över har länge varit hörnsten i behandlingen den första tiden efter en lindrig skallskada eller ”hjärnskakning”. För en stor andel av de drabbade tycks detta råd faktiskt fungera. Men, vad händer i kroppen och psyket hos dem för vilka problemen inte går tillbaka av sig självt? En relativt stor andel av de som drabbats har nämligen kvarstående symtom flera månader efter skadan. Av dessa tycks många hamna i en ond cirkel där symtom under fysisk och mental ansträngning gör att man succesivt sänker fysisk aktivitetsnivå till mycket låga nivåer. Om perioden med sänkt nivå av fysisk aktivitet blir långvarig får det tyvärr stora konsekvenser, inte bara på kroppsliga funktioner och fysisk förmåga, utan även på många psykiska funktioner och mående. Många utvecklar rädsla för fysisk träning. Föreläsningen kommer att behandla erfarenheter, möjligheter och svårigheter med fysisk träning som inslag i rehabiliteringen efter skallskada.

Umeå:  Fullmäktigesalen, Landstingshuset (plan 2, rum 196A)

Föreläsningseftermiddagen hålls även via videolänk på dessa platser:

Sundsvall: Strålbehandlingen S08, Sundsvalls sjukhus (souterrängplan, från entréplan gå till bakre korridoren, gå till skylten ”hiss strålbehandling”, åk till sv-plan). Följ skyltning till strålbehandling.

Östersund: Fjärsman, Köpmangatan 24, Östersund.

 

Föreläsningen är gratis och vänder sig primärt till medlemmar i Sveriges Neuropsykologers Förening (SNPF), norra regionen, men även till övriga intresserade. Anmälan och eventuella frågor via e-post till: nils.malmstrom@vll.se. Bekräftelse skickas inte men meddelande om Du inte fått plats. Sista anmälningsdatum 180514. Vid avbokning/återbud var vänlig e-posta även då till nils.malmstrom@vll.se.

 

 

VÄLKOMNA!