Sök Stäng
  • Plats:Flädern
    Diagnosvägen 11, 416 50 Göteborg, Sverige
  • Start:2019-03-05 14:00
  • Slut:2019-03-05 16:00

Från virtuell verklighet till artificiell intelligens, gamla koncept som får nytt liv inom psykiatrin

SNPF Västra hälsar välkomna till en föreläsning om VR och AI!

Virtuell verklighet och artificiell intelligens beskrivs ofta som nya och revolutionära verktyg när de i själva verket har funnits sedan 1960 talet och i högsta grad utvecklats av och med psykologer. Runt om i världen används dessa verktyg i olika format för att förbättra vår kartläggning av olika psykiatriska diagnoser och möjliggör snabbare diagnostisering och behandlingar. I denna föreläsning så tydliggörs olika koncept inom VR och AI och hur de används inom psykiatrivården.

Föreläsare är Almira Thunström, MMS, som är utbildad i kognitiv neurovetenskap och medicinsk vetenskap på Karolinska Institutet. Hon har arbetat med hjärnforskning som omfattar psykiatriska biomarkörer samt om stress, sömn och utveckling av kognitiva störningar. Hon har även bakgrund i speljournalistik och utvecklar egna VR/AR lösningar. För närvarande är Almira verksamhetsutvecklare och forskare på Psykiatri Affektiva, Östra Sjukhuset. Där arbetar hon med stor-data, artificiell intelligens samt hur man implementerar bärbar teknologi och AR/VR inom hälso-och sjukvården.

Lokal: Flädern, Centralkliniken, intill Östra aulan, Östra sjukhuset