Sök Stäng
  • Plats:Online via Zoom
  • Start:2020-09-30 15:15
  • Slut:2020-09-30 16:30

Episodiska minnesfunktioner i depression och post-traumatiskt stressyndrom

Välkommen på webinarium med Sveriges Neuropsykologers Förening, Södra regionen!

Onsdag den 30 september kl 15:15-16:30 föreläser professor Mikael Johansson på temat Episodiska minnesfunktioner i depression och post-traumatiskt stressyndrom.

Deltagande i webinariet är kostnadsfritt! Anmälan senast dagen före webinariet.

Anmälan sker på följande länk genom Föreningshuset:

https://forening.foreningshuset.se/sveriges_neuropsykologers_forening/evenemang/visa/15210-snpf-sodra—episodiska-minnesfunktioner-i-depression-och-post-traumatiskt-stressyndrom