Sök Stäng
 • Plats:Danderyds sjukhus
  Danderyds Sjukhus, Danderyd, Sverige
 • Start:2019-01-25 13:30
 • Slut:1970-01-01 00:00

Årsmöte SNPF Östra regionen!

Den 25 januari är ni välkomna på årsmöte för Östra regionen i Sveriges Neuropsykologers förening.

Platsen är Danderyds sjukhus aula, kl 13:30.

Frågor och eventuella motioner kan mailas till ostra@snpf.se!

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare,
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Mötets behöriga utlysande
 6. Anteckning av röstberättigade deltagare
 7. Anmälan av övriga frågor
 8. Fastställande av dagordning
 9. Verksamhetsberättelse för SNPF Östra
 10. Rapport från kassören/ekonomisk redogörelse för SNPF Östra
 11. Revisionsberättelse
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen SNPF Östra
 13. Val av ordförande för östra regionen
 14. Val av styrelseledamöter för östra regionen
 15. Val av revisorer i östra regionen
 16. Val av valberedning i östra regionen
 17. Propositioner
 18. Motioner
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande

Välkomna!