Sök Stäng
  • Plats:Årsmöte SNPF Norra regionen
    Umeå universitet, Postadress:, Umeå, Sverige
  • Start:2020-01-17 10:00
  • Slut:2020-01-17 14:00

Årsmöte SNPF Norra regionen

SNPF Norra regionen bjuder in till
föreläsning och årsmöte den 17 januari 2020
Föreläsningar 10.00-12.00

Nils Berginström
Trötthet efter traumatisk skallskada – studier i klinisk neuropsykologi, funktionell och strukturell hjärnavbildning

Nils Berginström är legitimerad psykolog vid Neurorehab dagvårdsmottagning NUS i Umeå, lärare i psykologi vid Institutionen för psykologi samt forskare vid Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering vid Umeå universitet. Han har under större delen av sitt yrkesliv arbetat med rehabilitering av personer med traumatiska skallskador, både inom klinik och forskning.

Nina Karalija
PhD, Department of Radiation Sciences
Umeå University

Förlust av dopamin i den åldrande hjärnan: länkar till kognition, hjärnans struktur & funktion

Åldersrelaterad kognitiv försämring utgör en av vår tid stora och mest kostsamma folkhälsoproblem. Mycket resurser har lagts ner på att kartlägga mekanismer som styr detta förlopp och att utröna varför vissa individer drabbas av handikappande försämringar medan andra förblir opåverkade. Dock kvarstår stora kunskapsluckor, vilket beror på komplexiteten i frågeställningen och brist på studier som utvärderar flera hjärnvariabler samtidigt. För att avancera till nästa kunskapsnivå krävs förståelse för hur olika hjärnförändringar interagerar med varandra och påverkar kognitiva processer. Jag kommer presentera fynd från den longitudinella Umeå-baserade studien ”the Cognition, Brain, and Aging (COBRA) study” i vilken forskare från Umeå, Karolinska Institutet och Max Planckinstitutet i Berlin via hjärnavbildning kartlägger dopaminförlust, hjärnatrofi och vaskulär funktion i förhållande till kognitiva funktioner hos en grupp friska, äldre individer. Länkar till livsstil och genetik kommer också diskuteras. Studiens är den första att studera hur dopaminsystemet förändras över tid och i förhållande till andra hjärnvariabler inom individer, vilket gör den unik.

Kl. 13.00: Årsmöte SNPF Norra regionen

Medlemmar i föreningen och andra intresserade av föreningen arbete är välkomna att delta på årsmötet. Årsmötet hålls i Gamla biblioteket, beteendevetarhuset Umeå universitet.

Föreläsningarna sker på Umeå universitet i beteendevetarhuset sal: bt 102. Föreläsningarna är kostnadsfria. Det finns ett begränsat antal platser.

Anmälan sker via länk:

https://forms.gle/4McqXEvLmvWdws5j6

VÄLKOMNA!