Sök Stäng
 • Plats:Online via Zoom
 • Start:2021-03-12 15:45
 • Slut:2021-03-12 16:30

Årsmöte 2021 Östra regionen

SNPF Östra regionen hälsar välkomna till årsmöte!

Årsmötet sker digitalt via Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/88011854839?pwd=eGgxbUFnWFR6QnhobW9kaGlFSWhUZz09
Meeting ID: 880 1185 4839
Passcode: 106442

Dagordning:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare,
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Mötets behöriga utlysande
 6. Anteckning av röstberättigade deltagare
 7. Anmälan av övriga frågor
 8. Fastställande av dagordning
 9. Verksamhetsberättelse för SNPF Östra
 10. Rapport från kassören/ekonomisk redogörelse för SNPF Östra
 11. Revisionsberättelse
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen SNPF Östra
 13. Val av ordförande för östra regionen
 14. Val av styrelseledamöter för östra regionen
 15. Val av revisorer i östra regionen
 16. Val av valberedning i östra regionen
 17. Propositioner
 18. Motioner
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande

Väl mött!