Disputation: Mild traumatic brain injury – antecedents and aftermath

apr 10, 2019

Varje år ådrar sig tiotusentals personer i Sverige en hjärnskakning. Hjärnskakningen åtföljs i regel av att personen tappar medvetandet under en kortare stund och/eller får en minneslucka för skadehändelsen. De drabbade rapporterar vanligen en mängd olika symtom tidigt, såsom huvudvärk, illamående, yrsel, och ljud och ljuskänslighet. Prognosen är dock god för de allra flesta, och majoriteten tillfrisknar och kan återgå i arbete eller studier inom ett par dagar eller veckor. En minoritet rapporterar dock kvarstående besvär och symtom i månader till och med åratal efter hjärnskakningen.

Christian Oldenburg, psykolog vid Danderyds Sjukhus, har nu disputerat på detta område med en avhandlingen som har undersökt om kognitiv och emotionell reservkapacitet är modifierande faktorer som påverkar utfallet. Avhandlingen visar att personer med lägre kognitiv och emotionell reserv löper mycket större risk att utveckla långvariga besvär. Avhandlingen visar också att hjärnskakningspatienter tre månader efter skada fortfarande har en minnessvikt jämfört med friska kontroller trots att de allra flesta kände sig återställda. Vidare visar avhandlingen att patienter med långvariga besvär ofta också lider av muskuloskeletal smärta.

Avhandlingens ramberättelse (kappa) kan laddas ner från följande adress:

http://hdl.handle.net/10616/46647

Christian Oldenburg försvarade sin avhandling 29/3 2019 på Danderyds sjukhus.

Etiketter: