Digital rapportlansering: Kognitiv sjukdom och/eller posttraumatiskt stressyndrom

nov 2, 2021

Migrationsskolan, Kunskapscentrum demenssjukdomar och Röda Korset kompetenscenter för tortyr- och krigsskade­rehabilitering bjuder in till ett digitalt lunchseminarium för att presentera rapporten Risker vid kognitiv utredning av äldre med migrationsbakgrund – ett utvecklingsarbete om sent debuterande posttraumatiskt stressyndrom.

I rapporten presenteras ett utvecklingsarbete där vi har undersökt om komplement till den basala kognitiva utredningen i primärvården kan bidra till att underlätta differentialdiagnosen mellan kognitiv sjukdom och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Datum: Fredag 3 december

Tid: 12:00-13:00

Läs mer här: https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/utbildningar/digital-rapportlansering-mce-2102122

Observera att detta är ett externt evenemang som inte arrangeras av SNPF. Vid frågor kring evenemanget, kontakta arrangören direkt!

Etiketter: