Dagordning och möteshandlingar inför SNPF:s årsmöte 2024-02-08!

jan 25, 2024

Som tidigare meddelat kommer SNPF:s årsmöte att hållas 2024-02-08 kl. 16:30 i samband med årets riksstämma i Lund. Plats för årsmötet är kongressanläggning Skånes Universitetssjukhus i lokal Föreläsningssal 5.

Nedan hittar ni dagordning och möteshandlingar inför årsmötet:

Dagordning SNPF:s årsmöte 2024: SNPF årsmöte agenda 2024-02-08

SNPF:s verksamhetsberättelse 2023: SNPF verksamhetsberättelse 2023

Stipendiefondens verksamhetsberättelse 2023: Stipendiefonden verksamhetsberättelse 2023

Motion från Stipendiefonden angående att allokera en del av konferensintäkternas överskott till StipendiefondenFondstyrelsens motion

Motion att införa ett utskott inom SNPF med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningarMotion till SNPF om NPF-råd

Proposition från Riksstyrelsen angående införandet av resestipendierRiksstyrelsens proposition till årsmötet