Sök Stäng

Covid-19: förslag på neuropsykologiskt testbatteri

Endast för medlemmar

Socialstyrelsen har precis kommit ut med ett praktiskt kunskapsstöd till personal i samband med rehabilitering i slutenvården vid covid-19. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/rehabilitering-slutenvard-covid19.pdf...