Bokrecension: Kognitiv Neurovetenskap – nya teorier och tillämpningar

apr 12, 2022

Författare: Lars Nyberg. Förlag: Studentlitteratur. ISBN: 9789144138138 Utgivningsår: 2002 Revisionsår: 2020 Upplaga: Tredje. Sidantal: 207

Lars Nyberg, professor vid Umeå Universitet forskar om hjärnan och dess kognitiva funktioner. I boken Kognitiv neurovetenskap, en ny upplaga av tidigare utgiven bok, förmedlar Nyberg på ett klart och tydligt sätt en bred, grundläggande kunskapsgenomgång gällande kognitiv neurovetenskap.

Första kapitlet innehåller en genomgång av hjärnans struktur. Både vad gäller olika begrepp angående lokalisation av olika delar och områden, samt vad respektive område främst fyller för funktion. Boken går sedan vidare med en genomgång av olika sätt för att undersöka hjärnan och dess olika delar för att möjliggöra en koppling mellan funktion och struktur. När vi sedan har fått lära oss om detta går boken vidare med en beskrivning av perception och uppmärksamhetssystemen. Den ventrala banan och den dorsala banan och dess funktioner beskrivs på enkla förklarande sätt.

Näst på tur i boken står vår uppmärksamhet och dess funktion. Bland annat lyfter Nyberg begreppen selektiv uppmärksamhet och delad uppmärksamhet.

Arbetsminne och långtidsminne får egna kapitel där boken ger förklaringar kring deras strukturella uppbyggnad, samt funktion. Språket får ett eget kapitel och här lyfts bland annat teckenspråk, läsning och dyslexi. Boken lyfter även ett utvidgat språknätverk i hjärnan och har en pedagogisk modell över detta med. Nätverket beskrivs vara en vidareutveckling Wernicke-Geschwind-modellen. Nätverket för språk har således blivit utvidgat och olika delars funktioner har kunnat förtydligas. Utöver detta har nätverket även förstärkt bilden av att regioner i den icke-dominanta sfären även de är viktiga för språket.

Hur vi tolkar och uttrycker emotioner förklaras grundläggande. Hur vi avkodar ansiktsuttryck utifrån hjärnstrukturell funktion beskrivs. Emotionella minnen och hur dessa skapas ges en kort genomgång. Vårt medvetande samt exekutiva funktioner lyfts kortfattat. I slutet av boken lyfts att alla hjärnor inte är lika, hjärnan är föränderlig och ibland uppstår förändringar på grund av skador och sjukdomar. På ålderns höst sker även åldersrelaterade förändringar i hjärnan.

Sammantaget är detta en bok som ger en grundkunskap om hjärnans funktion gällande ett stort antal olika väsentliga områden. Boken ger en bra kunskapsbas. Eftersom boken har ett brett anslag medför det att det inte heller blir några fördjupningar inom några specifika områden. Önskar man vidare kunskap rekommenderas att man tittar på de referenser som anges efter varje kapitels slut och sedan söker fördjupande kunskap via dem.

Undertecknad tycker boken är mycket användbar. Den sammanfattar enkelt och tydligt information kring komplexa hjärnprocesser och för dem som önskar en grundläggande kunskap inom kognitiv neurovetenskap rekommenderas boken varmt.

 

Linda Lindersson

Leg. psykolog

 

 

Etiketter: