Bokrecension: Klinisk neuropsykologi

jun 16, 2023

En klassiker i ny kostym. Boken som har blivit kursbok inom en mängd olika neuropsykologiskt inriktade kurser har nu fått sig en uppfräschning som heter duga!

Klinisk neuropsykologi, Håkan Nyman, Aniko Bartfai, 2023, upplaga 3, Studentlitteratur AB, ISBN: 9789144149066

Boken är indelad i fem olika huvuddelar;

  1. Teorier och modeller
  2. Utredning och diagnostik
  3. Skador och störningar
  4. Neuropsykiatriska tillstånd
  5. Behandling och åtgärder

I delen som behandlar teorier och modeller lyfts det senaste gällande uppmärksamhet och arbetsminne upp, affekter och emotioner, verbal förmåga, visuospatiala funktioner, minne samt exekutiva funktioner. Gällande utredning och diagnostik lyfts hur en utredning kan genomföras, hur ett utlåtande kan utformas och hur återgivningen till patienten kan formas. Olika psykometriska metoder lyfts fram och validitet behandlas i kapitlet. Wechslerskalorna beskrivs på ett bra och pedagogiskt sätt. För modernare former av testning finns även ett kapitel om digital testning med.  Utöver detta är denna del även berikad med nya tankar kring Lurias modell samt olika hjärnavbildningsmetoder som används inom klinisk neuropsykologi. Den tredje delen som behandlar skador och störningar är omfattande och tämligen heltäckande. Den får med allt ifrån traumatiska hjärnskador till läkemedel och kognitiv rehabilitering. Kapitlen är informativa men ändå lättillgängliga för läsaren. De olika skadorna beskrivs på ett pedagogiskt sätt vilket gör boken utmärks om läromedel i de flesta kurser inom neuropsykologi på en mer grundägganden nivå. Men även som ett samlingsverk för mer erfarna neuropsykologer. Kapitlen ger en symtombeskrivning, sannolik prognos samt även förslag till olika behandlingsinsatser. En styrka i boken är att den tydlig lyfter fram de neuropsykologiska aspekterna av de olika tillstånden vilket tydliggör neuropsykologens roll.

Den fjärde delen lyfter neuropsykiatriska tillstånd så som exempelvis olika depressions och ångesttillstånd, demens och missbruk. Även i den del av boken finns ett klart och tydligt fokus på de neuropsykologiska aspekterna. Olika förklaringsmodeller för hur tillstånden uppstår samt hur de kan behandlas lyfts. Komorbida tillstånd lyfts på ett pedagogiskt sätt och underlättar således diagnosticeringen.

Den sista delen i boken fokuserar på behandling och åtgärder. Neuropsykologisk- och kognitiv rehabilitering lyfts upp i olika kapitel. Kognitiv rehabilitering vid schizofreni lyfts specifikt och så även behandling av olika beteendeproblem.

Boken är skriven av flera av våra främsta professorer och psykologer inom svensk neuropsykologi och detta märks tydligt i den höga kvaliteten boken igenom. Alla kapitel är fyllda av matnyttig kunskap men utan den upprepning och utfyllnad av text som ibland kan förekomma i facklitteratur. Inget lullull, bara ren kunskap. En fröjd att läsa. Språket är välformulerat och enkelt att ta till sig. För den som önskar en komplicerad och svårtillgänglig text där man behöver tänka tre gånger extra för att förstå innehållet är detta inte rätt bok. Men för den som söker bred kunskap inom fältet neuropsykologi så passa på, här är boken du söker!

Jag rekommenderar varmt denna bok till alla som har ett intresse inom område neuropsykologi och är säker på att jag själv kommer att slita på sidorna flitigt framöver.

Linda Lindersson, leg psykolog

Författare och medförfattare till boken Klinisk neuropsykologi är: Håkan NymanAniko BartfaiElisabeth AhlsénÅsa Alberius MunkhammarOve AlmkvistGerhard AnderssonChristine BedingerNils BerginströmAnn BjörkdahlJacqueline BorgJonas EngmanMats FredriksonTomas FurmarkÅsa HammarGunilla Hellberg EdströmMalin Hildebrand KarlénTatja HirvikoskiJerry LarssonHanna LjungJohan LundinGabriela MarkovicMarika MöllerLars NybergChristian OldenburgKarl OlssonArne ReimersIa RorsmanHans SamuelssonAron SjöbergRichard StenmarkStaffan StensonStaffan SöderströmAnn-Katrine Östling

Etiketter: