Avhandling om fatigue efter barncancer

mar 2, 2021

Elin Irestorm, leg. psykolog och specialist i neuropsykologi disputerar med avhandlingen: ”Sad, shattered or slow? Fatigue after childhood cancer” som finns tillgänglig för digital nedladdning. Avhandlingen är relevant för neuropsykologer som arbetar med barn, men vissa kapitel är även tillämpbara för vuxna som har kognitiva nedsättningar och fatigue efter cancer.

Här kan du ladda ner avhandlingen: https://portal.research.lu.se/portal/en/publications/sad-shattered-or-slow-fatigue-after-childhood-cancer(4d91d1a7-aac5-49bd-bdc9-b374dc57fbec).html

Elin Irestorm, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi. Fotograf: Jörgen Lund, Studiomix

Etiketter: