Arkiv

Replik från SNPF på ”Vilka får WAIS-testa?” i Psykologtidningen nr 1 2023

Replik från SNPF på ”Vilka får WAIS-testa?” i Psykologtidningen nr 1 2023

Nyligen publicerades i Psykologtidningen (nr 1, 2023, sida 39) en fråga i "Fråga förbundet" om vilka yrkesgrupper ...
Riksstämman 2023: Malin Einarsson – Multimodal rehabilitering efter långvarig post-covid

Riksstämman 2023: Malin Einarsson – Multimodal rehabilitering efter långvarig post-covid

Malin Einarsson är utbildningsledare, specialistarbetsterapeut och doktorand på Rehabiliteringsmedicinska ...
Riktlinjer och rekommendationer

Riktlinjer och rekommendationer

SNPF har utarbetat riktlinjer och rekommendationer för att vägleda våra medlemmar. Riktlinjerna bör ses som ...

Nordiska mötet 2018!

Hej alla medlemmar! Arbetet med det Nordiska Mötet fortskrider och vi har nu en hemsida med "Save the Dates" ...

Federation of the European Societies of Neuropsychology (FESN) 2017!

Holländska neuropsykologiska föreningen kommer tillsammans med Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie (VVNP) och ...