Angelägen enkät om neuropsykiatriska utredningar

jan 2, 2020

SNPF har, i likhet med Psykologförbundet, noterat att utredningar av olika tillstånd, fr a neuropsykiatriska utredningar, inom psykiatrin blir alltmer summariska. Psykologer får allt mindre tid eller ingen alls att göra utredningar, man slimmar utredningarna, man inför s k snabbspår, allt i syfte att snabbt ställa diagnoser. Det slår både på offentligt anställda och privata kollegor. Vi oroar oss för patientsäkerheten och kollegornas arbetssituation.

Därför skickar vi nu ut denna enkät med förhoppningen att alla som sysslar med utredningar vill fylla i. Syftet med enkäten är att få en bild över hur utredningar bedrivs i landet och ge ytterligare kunskap om psykologers arbetsförhållanden. Formuläret riktar sig till psykologer som genomför utredningar oavsett arbetsgivare och arbetsplats. Information från enkäten kommer att användas i samarbete med Psykologförbundet för att främja patientsäkerhet men även värna om psykologers arbetsvillkor och möjlighet att utföra vårt arbete på ett etisk korrekt sätt.

Enkäten är anonym, det går inte att spåra vem som fyllt i enkäten. Vi behöver ditt svar senast den 17 januari. Fyll i och skicka in omgående, det tar bara någon minut!
https://forms.gle/e8s4g3zkzXd22Wqu5

Gott Nytt År!

önskar

Bengt Persson
ordförande

Etiketter: