2019 års stipendier utlyses!

sep 20, 2019

Nu är det dags att ansöka om medel ur Sveriges Neuropsykologers Förenings Stipendiefond!

Fondens ändamål är att främja forsknings- och utvecklingsarbete som berör det neuropsykologiska området. Exempel på sådant som fonden kan bevilja medel för är planerade forsknings- och utvecklingsprojekt (inom vilka resor av betydelse för projektet kan ingå), bidrag till utländska föreläsare för kunskapsutveckling eller kliniska projekt/organisationsförändringar som visar särskilt nytänkande inom det kliniska neuropsykologiska fältet.

Högsta stipendiebelopp är 30.000:- och huvudsökande ska ha varit medlem i SNPF under minst tre år.

För mer information, se här: SNPF stipendiefond 2019

För frågor eller ansökningshandlingar, kontakta SNPF:s Stipendiefonden på stipendiefonden@snpf.se!

Etiketter: