2019 års stipendiater är utsedda!

dec 12, 2019

Styrelsen för SNPF:s Stipendiefond har beslutat tilldela följande fyra av våra medlemmar stipendier:

Emma Englund, Neonatalvården, Skånes Universitetssjukhus, Lund.
20.000:- för projekt ”Utökad långtidsuppföljning av neonatala högriskbarn”.

Stefan Winblad, Psykologiska inst., Göteborgs Universitet
20.000:- för projekt ”En värdering av två psykologiska tests känslighet för att mäta irritabilitet”.

Mattias Stålnacke, Neurokirurgiska mott., Umeå universitetssjukhus, Umeå
15.000:- för projekt ”Utveckling av metodik för att testa kognitiva funktioner vid neurokirurgiska vakenoperationer”.

Susanne Anthony, Barn- och Ungdomsmedicinska klin., SUS, Malmö
10.000:- för projekt ”Screeningformulär för att upptäcka CVI (Cerebral Visual Impairment) hos skolbarn”.

Stipendiaterna gratuleras och önskas lycka till med sina angelägna projekt! De kommer även att uppmärksammas vid SNPF:s riksstämma i Helsingborg.

Jarl Risberg
Ordförande SNPF:s stipendiefond

Etiketter: