Sök Stäng

Arkiv:

Publicerad 26 december 2017
Stipendiat 2017: Johanna Philipson

Johanna Philipson, leg. psykolog och specialistpsykolog i neuropsykologi, tilldelades ett av föreningens stipendium 2017 för sitt arbete med Deep Brain Stimulation (DBS). Nedan...

Publicerad 26 december 2017
Riksstämman 2017: Den moraliska pop out-effekten!

Bo Hejlskov Elvén föreläsning ”Den moraliska pop-up-effekt och vad den innebär för personals affektiva reaktioner och grundläggande föreställningar om beteendeproblem”...

Platshållar-bild för artikel
Publicerad 21 november 2017
”Sexuality and intimacy following acquired brain injury – implications for treatment and therapy”

Rigshospitalet in Denmark arrange a mini conference on sexuality and intimacy following traumatic brain injury in Copenhagen next year. The...

Sabina Gusic
Publicerad 15 november 2017
Var flexibel och vågad!

Att utreda traumatiserade individer är inte enkelt, men inget vi kan eller bör ducka för som psykologer, menar fil. dr...

Publicerad 9 november 2017
13th Nordic Meeting in Neuropsychology – 22-24 August 2018 in Stockholm, Sweden!

SNPF in cooperation with the Neuropsychological Societies in Denmark, Finland, and Norway are glad to invite you to the beautiful city...

Platshållar-bild för artikel
Publicerad 6 november 2017
Rapport från FESN 6:th scientific meeting i Maastricht, september 2017

När Federation of the European Societies of Neuropsychology, FESN, ( http://www.fesn.eu/ ) hade sitt 6:e vetenskapliga möte var SNPF representerat på...

Platshållar-bild för artikel
Publicerad 29 oktober 2017
Verksamhetsberättelse från Stipendiefonden 2017!

Verksamhetsberättelse från Stipendiefondens styrelse till Sveriges Neuropsykologers Förenings Riksstyrelse för år 2017. Stipendiefondens verksamhetsberättelse 2017

Platshållar-bild för artikel
Publicerad 29 oktober 2017
Proposition om stadgeändring!

Med anledning av att styrelsen lagt ner tidningen och avser att ersätta den med att den nya hemsidan ska uppdateras...

Platshållar-bild för artikel
Publicerad 29 oktober 2017
Verksamhetsberättelse 2017!

Denna verksamhetsberättelse för Sveriges Neuropsykologers Förening omfattar verksamhetsåret från årsmötet den 8 november 2016 till årsmötet den 13 november 2017....

Platshållar-bild för artikel
Publicerad 20 oktober 2017
”Hur ska vi handlägga kognitiv svikt i Sverige 2018?”

Svensk förening för Kognitiv Medicin (SFK) är en akademisk och klinisk kvalitativ oberoende samlad resurs av tvärprofessionella medarbetare. Syftet med föreningen...

Arkiv per månad