15th Nordic Meeting in Neuropsychology!

apr 10, 2024

SNPF vill igen påminna om 15:e nordiska mötet för neuropsykologer som i augusti arrangeras i Trondheim, Norge av vår systerförening Norsk Nevropsykologisk Forening den 27-30 augusti.

Detta är en perfekt möjlighet för neuropsykologer från alla de nordiska länderna att samlas och utbyta kunskap, erfarenhet och forskning inom området. Syftet med nordiska mötet i neuropsykologi är att uppmuntra till kontakt över nationsgränserna och stärka samarbetet mellan våra akademiska samfund.

I år har Norsk Nevropsykologisk Forening äran att presentera ett imponerande program med flera kända föreläsare, däribland nobelpristagaren Edvard Moser. Med ämnen som sträcker sig från neural beräkning av tid och rum till kognitiva kontraindikationer vid epilepsikirurgi, depression hos personer med traumatisk hjärnskada samt digital teknik och ungdomars psykiska hälsa, är vi övertygade om att konferensen kommer att bli både spännande och användbar för alla deltagare.

För mer information om programmet (som inkluderar ett socialt program) och anmälan, besök konferensens hemsida: https://nordicmeeting.com/index.html

 

Observera att detta är ett externt evenemang som inte arrangeras av SNPF. Vid frågor kring evenemanget, kontakta arrangören direkt!