SNPF medlemsbrev #1 2021

mar 18, 2021

Hej!


Så var det dags för årets första medlemsbrev från SNPF!

Riksstämman 

Riksstämman 4 – 5 februari 2021 var ju digital. Det var spännande med det nya formatet men det gick väldigt bra, jag tror att alla som deltog tyckte det fungerade bra. Vi saknade givetvis det sociala delarna, det var väl det enda som inte fungerade tillfredställande. Arrangörerna i Norra regionen kan vara stolta!

 Temat ”Upp-, ner- eller avkopplad. Hjärnan och tekniken” var ju mycket passande och innehöll riktiga godbitar varav ett par är förtjänstfullt refererade på hemsidan www.snpf.se. Håll ögonen på hemsidan för fler referat! 

Stipendier
I samband med stämman delade Stipendiefonden ut två stipendier. Erik Blennow Nordström fick det ena för sitt projekt ”Kognitiv funktion hos hjärtstoppsöverlevare” och Fredrik Öhman fick det andra för ”Covid-19 i det centrala nervsystemet”. Läs mer om projekten på www.snpf.se

Årsmötet

Föreningens årsmöte avhölls den 4 februari och lockade inte så många deltagare trots att det var digitalt liksom stämman. Föreningen har god ekonomi och kommer att satsa ytterligare på hemsidan och annan medlemsnytta (vad är i detta nu inte klart). Antalet medlemmar håller sig på samma nivå som förra året, mycket tack vare att det numera är möjligt att delta i våra seminarie- och utbildningsverksamheter oavsett var en bor.

Riksstyrelsen är efter årsmötet densamma som före med ett undantag: vi fick en ny kassör, Miia Ekholm. Välkommen i styrelsen, Miia! 

Vår utomordentliga kassör under flera år, Gunilla Carlsson Kendall, slutade i o m årsmötet. Det kändes lite rumphugget att måsta avtacka henne med en gåva till Hjärnfonden men det gick ju inte med blommor, särskilt inte som hon befinner sig i Provence! (Föreningen tackade också arrangörsgruppen på samma sätt.)

Specialistutbildningen

Arbetet med specialistordningen har åter satts på paus av Psykologförbundets förbundsstyrelse (FS) som beslutat att se över hela specialistordningen. Förbundet behöver hantera både den nuvarande specialistordningen och arbeta med den kommande förändringen. Frågan om offentlig finansiering och offentligt övertagande är central, man inser att det inte går i längden att driva utbildningen som man gör i dag. 

Frågan om hur man kan öka arbetsgivarnas medvetenhet om utbildningen och efterfrågan av specialister är också brännande. FS håller på med en bred kartläggning. Inte minst frågan hur kan man öka arbetsgivarnas medvetenhet om utbildningen och efterfrågan av specialister? Vi har framfört att innehållet i utbildningen till specialist i neuropsykologi är i akut behov av uppstramning och förändring.

Nordic Meeting 24 – 27/8 2021

Kommer att avhållas irl i Köpenhamn. Temat är ”From Cradle to Cogntive Reserve”, information och anmälan på hemsidan www.nordicmeeting2021.com.

FESN, den europeiska federationen för neuropsykologiska föreningar

Har beslutat att skjuta upp det 8:e mötet i Thessaloniki till 2023 med anledning av pandemin. Man har också beslutat att det 9:e mötet ska ske i Leipzig 2025. 

Upprop: Material till hemsidan

För att hemsidan ska bli bättre och ständigt aktuell behövs mer material. 

Du är mycket välkommen med ditt bidrag! Det kan handla om en konferens du deltagit i, något projekt du driver (eller är med i), en frågeställning du tycker är intressant, en bokrecension, en disputation, etc. Du väljer själv vad du skriver om! Skicka materialet till info@snpf.se.  

Som vi tidigare berättat får vi böcker från förlagen mot att de recenseras på hemsidan. Anna Awad förmedlar böckerna. Om du recenserar får du alltså boken! Du når Anna via info@snpf.se

 

Hoppas ni alla får en fin vår (vårvinter)!

Hälsningar:

 

 

 

 

 

Bengt PerssonOrdförande i Sveriges Neuropsykologers Förening

Etiketter: snpf